Normele privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor comerciale, rezidente a Republicii Moldova, care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare, conform prevederilor art.80 şi 801 din Codul muncii al Republicii Moldova au fost aprobate de Comisia pentru situații excepționale. Prevederile sunt similare cu cele specificate în legea suspendată de magistrații de la Curtea Constituțională.

Astfel, pentru subiecţii subvenţiei care şi-au sistat total sau parţial activitatea în conformitate cu deciziile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică şi/sau cu dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova se va acorda o subvenţie în mărimea sumei achitate ca:

  • impozit pe venit;
  • contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator;
  • contribuții individuale de asigurări sociale de stat obligatorii;
  • prime de asigurări obligatorii de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator și salariat.

Alți subiecţi ai subvenţiei care şi-au sistat total sau parţial activitatea vor primi doar 60 la sută din suma calculată conform indicatorilor menționați mai sus.

Subvenţia se va acordă pentru salariaţii aflaţi în şomaj tehnic şi/sau staţionare angajaţi până în data de 1 martie 2020. Suma subvenției calculată per zi fiecărui salariat nu va depăși suma calculată pentru o zi lucrătoare în luna februarie.

Achitarea subvenției se va efectua în baza cererii făcută la Serviciul Fiscal de Stat. Aceasta urmează să fie depusă după prezentarea dării de seamă și achitarea impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii și primelor de asigurări obligatorii de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator și salariat aferent indemnizației/salariului acordat salariaților aflați în șomaj tehnic și/sau staționare.

Acordarea subvenției se va face de Serviciul Fiscal de Stat, în termen de cinci zile lucrătoare din momentul depunerii cererii. Suma subvențiilor primite vor constitui surse de venit neimpozabile cu impozitul pe venit.