Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) susține că majoritatea organizațiilor de creditare nebancară (OCN) au revizuit prevederile contractuale și au oferit beneficiarilor, pe timp de pandemie, înlesniri la plată pentru creditele existente.

Potrivit datelor preliminare furnizate de OCN, care reprezintă 88% din sector, soldul creditelor nebancare înregistrat se cifrează la 8,5 miliarde lei, din care 7,1 miliarde (sau 84%) reprezintă stocul de credite acordat persoanelor fizice și 1,4 miliarde (sau 16%) aparțin persoanelor juridice. Aproximativ 435,4 mii de clienți (431,8 mii persoane fizice și 3,7 mii persoane juridice) au contractat credite nebancare, fiind încheiate 497,9 mii contracte.

Raportat la sold, 18% (sau 1,5 miliarde lei) din portofoliul de credite au fost renegociate/prelungite la aproximativ 78,7 mii persoane (18,1%), refuzate au fost 617 cereri (sau 0,14%) și în curs de examinare fiind suplimentar 1,8 mii cereri (0,4%).

Soldul împrumuturilor expirate mai mari de 30 zile, la situația din 10 iunie, este de 14,8%, restanțele cărora au fost clasificate reieșind din noile cerințe ale Regulamentului cu privire la clasificarea activelor OCN.

În context, vicepreședintele CNPF, Iurie Filip, a menționat că măsurile de atenuare a impactului pandemiei în sectorul de creditare nebancară au coincis cu perioada în care treptat intră în vigoare un set de reglementări care guvernează activitatea OCN-lor. Amendamentele urmăresc, ca finalitate, încurajarea creditării responsabile și implică schimbări sub aspectul plafonării costurilor unui împrumut nebancar, renegocierii clauzelor contractuale, admiterii împrumuturilor subordonate, capitalizării organizațiilor și raportării obligatorii la cel puțin un birou al istoriilor de credit.

În conformitate cu noile reglementări, pentru orice credit nebancar (pe un termen mai mic de doi ani și/sau în care suma inițială debursată este de până la 50 de mii de lei), acordat începând cu 20 aprilie curent, au fost limitate costurile aferente (dobânzi, comisioane, taxe, penalități etc.), astfel încât valoarea acestora nu poate depăși suma împrumutului inițial contractat. Prevederea dată se aplică și pentru creditele nebancare în curs de realizare la data de 20 iunie curent, organizațiile de creditare nebancare urmând să recalculeze plățile care urmează a fi efectuate de către debitor, în cazul în care costul total deja plătit către OCN depășește suma inițială debursată.

O altă prevedere stabilește că, în cazul acordării creditelor în sumă de până la 50 de mii de lei, este interzisă renegocierea clauzelor contractuale care conduc la mărirea obligației pecuniare inițiale a debitorului și intrarea în supra-îndatorare.

Una din măsurile puse în aplicare din aprilie curent ține de reglementarea surselor de finanțare a OCN și interzice atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public.

O altă normă imperativă începând cu 20 martie 2021constă în raportarea obligatorie a tuturor dosarelor de creditare la unul din birourile istoriilor de credit, astfel încât informația despre potențialii debitori să fie disponibilă tuturor jucătorilor de pe piața de creditare. La fel, o schimbare importantă ține de creșterea capitalului social minim de la 300 mii lei până la cel puțin un milion de lei, prevedere ce urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2021.

Conform datelor CNPF, în primul trimestru erau înregistrate 169 de organizații de creditare nebancară, inclusiv de leasing, care au acordat împrumuturi în sumă de 9,7 miliarde de lei, în creștere cu 2 miliarde față de perioada similară din anul trecut. Numărul beneficiarilor de credite nebancare a atins cifra de 460 mii de persoane, iar mărimea medie a unui împrumut a constituit 17.760 lei.