Lista tipurilor de împuterniciri prezentate pe platforma MPower a fost completată cu 18 tipuri noi pentru serviciile prestate de Agenția Servicii Publice. Un anunț în acest sens a fost făcut de Agenția de Guvernare Electronică.

Serviciul guvernamental MPower reprezintă un sistem informațional sub formă de Registru al împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice și este accesibil pe site-ul www.mpower.gov.md.

În prezent, utilizatorii platformei MPower pot beneficia de 25 tipuri de împuterniciri pentru obținerea circa a 70 de servicii și documente de la diverse instituții de stat. Printre acestea se numără:

  • cazierul juridic eliberat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI):  trei tipuri de împuterniciri - trei servicii/documente;
  • certificate, extrase, avize de stare civila (de naștere, de căsătorie, de divorț, de deces) eliberate de Agenția Servicii Publice:  trei tipuri – 20 de servicii/documente;
  • informații din Registrul de stat al populației (extrase despre acte de identitate)  eliberate de Agenția Servicii Publice: 1 tip - 10 servicii/documente;
  • informații din Registrul bunurilor imobile (certificate, extrase, planuri) eliberate de Agenția Servicii Publice: 1 tip – 11 servicii/documente;
  • informații din Registrul transportului și Registrul conducătorilor auto (date actuale și din arhivă, ridicarea permisului de conducere, plăci de înmatriculare) eliberate de Agenția Servicii Publice: 6 tipuri – 12 servicii/documente;
  • acte permisive (licențe, autorizații, certificate) eliberate de Agenția Servicii Publice: (6 tipuri – 9 servicii/documente).

Platforma MPower poate fi utilizată inclusiv de cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare, care dețin semnătură electronică și care pot acorda împuterniciri de reprezentare unor persoane aflate în țară. Accesând site-ul mpower.gov.md, fiecare utilizator are posibilitatea de a vedea ce tipuri de împuterniciri se pot face la momentul de față, de a verifica starea împuternicirilor efectuate sau primite, precum și crea împuterniciri noi.

Lista urmează a fi completată cu alte servicii de la instituții publice din Republica Moldova, care conlucrează cu cetățenii, precum FISC, CNAS, CNAM și altele.