Din data de 1 iulie, statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să aplice noi reguli de TVA pentru comerțul electronic. Mai exact, Astfel, scutirea de taxa pe valoare adăugată (TVA) pentru importul între țările Uniunea Europeană de bunuri provenite din comerțul electronic a căror valoare nu depășește 22 euro a fost eliminată. Noul prag va fi de 1 euro. Prin urmare, toate bunurile care circulă în cadrul UE, prin intermediul comerțului electronic, nu vor fi subiecți de aplicare a TVA-ului.

Totodată, a fost eliminat și pragul de 22 euro aplicat în cazul importurilor din țările terțe. Potrivit noilor reguli, toate bunurile comandate pe platforme aflate în alte țări decât cele membre UE vor fi taxate.

Excepție de la noile reguli vor face bunurile fără caracter comercial expediate de la o persoană fizică către altă persoană fizică (C2C), având o valoare de până la 45 euro.

Totodată, pentru a facilita comerțul electronic, platformele de vânzări online și intermediarii pot folosi One-Stop Shop (IOSS). Mecanismul permite ca vânzătorii să declare și să suporte cheltuielile de TVA pentru bunurile importate. Prin urmare, această povară să nu cadă pe umerii cumpărătorului.

Mai multe detalii despre noile reguli pot fi citite aici.