Obligativitatea perfectării asigurării de călătorie prin intermediul agențiilor de turism și turoperatorilor ar putea fi exclusă. Ministerul Economiei și Infrastructurii a prezentat pentru consultări publice un proiect de modificare a Legii cu privire la organizarea şi desfăşurarea activității turistice, care prevede și alte reguli noi.

Potrivit autorilor, în prezent, turistul este obligat să ia polița de asigurare pentru călătorie de la turoperator sau agenție de turism, inclusiv în cazurile cînd turistul deține deja o poliță de la o companie de asigurări din țară sau de peste hotare. Excluderea obligativității de a lua polița pentru asigurarea de călătorie doar de la turoperatori și agenții de turism va oferi consumatorilor de servicii turistice mai multă libertate de alegere a serviciilor de asigurare în opinia autorilor.

O altă propunere vizează excluderea obligativității modelului contractului turistic, pentru a oferi agenților economici posibilitatea de a diversifica conținutul contractului, în funcție de prevederile contractelor de colaborare cu agenții economici-parteneri, respectând, în același timp, cerințele obligatorii prevăzute de Codul Civil.

Ministerul propune și includerea în uz a noțiunii ”pachet de servicii excursioniste”, menționând că o bună parte din activitatea turistică are la temelie activitățile de organizare a excursiilor, care contribuie în mare măsură la dezvoltarea turismului intern. Acestea sunt incluse în pachete care conțin transport și alimentație, însă durata acestora, de regulă, nu depășește 24 de ore și nici nu includ cazare de cel puțin o noapte, respectiv, nu se încadrează în noțiunea clasică de pachet de servicii turistice.

Un alt amendament vizează excluderea obligativității voucherului turistic. Autorii susțin că voucherul, ca document de strictă evidență este depășit în timp, deoarece în voucher se repetă informația din contractul de servicii turistice, iar în condițiile comerțului electronic, voucherul poate fi considerat un impediment care încetinește procesul de încheiere a contractelor.

Se propune și excluderea obligativității clasificării după nivelul de confort (categorii) a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de servire a mesei. În Nota informative se menționează că, până în anul 2017, clasificarea structurilor de primire turistică a fost obligatorie. În rezultatul reformelor cadrului normativ, în scopul diminuării poverii statului asupra agenților economici, clasificarea structurilor de cazare a devenit benevolă, rămânând obligatorie pentru unitățile de alimentație publică din cadrul structurilor de cazare. Totodată, Codul contravențional prevede sancțiuni pentru unitățile de alimentație publică din cadrul structurilor de cazare, care nu sunt clasificate sau nu respectă cerințele pentru clasificare. Clasificarea pe categorii nu este obligatorie pentru alte unități de alimentație publică care nu sunt încadrate în structuri de cazare. Astfel, în scopul excluderii concurenței neloiale dintre unitățile de alimentație amplasate în structurile de cazare și cele aflate în afara structurilor de cazare autorii propun modificări și în Legea cu privire la comerțul interior și la Codul contravențional.

Contracararea fenomenului de afișare a categoriei unității de cazare fără deținerea certificatului de clasificare a structurii de primire turistică este o altă propunere a Ministerului, argumentată prin combaterea concurenței neloiale.

Va fi exlusă, de asemenea, obligativitatea deținerii de către angajații în domeniu a diplomei de studii în turism sau a certificatului de perfecționare profesională. În prezent, există obligația de perfecționare profesională o dată la 3 ani pentru personalul încadrat în industria turistică. Deasemenea, legislația prevede o cerință de vechime în muncă în industria turismului de cel puţin 2 ani pentru absolvenţii cursurilor de perfecţionare profesională care pretind la funcţia de director/administrator. Autorii susțin că abrogarea acestor cerințe are menirea să simplifice condițiile privind desfășurarea activității în domeniul turismului.

O altă propunere prevede extinderea listei autorităților, a persoanelor fizice și juridice cărora li se oferă dreptul de a crea centre de informare turistică, acordînd astfel posibilitatea de a promova potențialul turistic local.

Potrivit autorilor, noile prevederi sunt orientate să faciliteze activitatea din domeniul turismului.