Proiectul Legii privind profesia de avocat propune transpunerea în legislația națională a principiilor fundamentale ale avocatului european, cuprinse în Carta principiilor fundamentale ale avocatului european adoptată unanim de CCBE la 25 noiembrie 2006. Normele reglementează întreaga activitate a avocatului european și exprimă fondul tuturor regulilor naționale și internaționale care guvernează conduita avocaților europeni.

Astfel, potrivit proiectului, principiile fundamentale ale avocatului exprimă fondul tuturor regulilor care guvernează profesia de avocat și conduita avocatului. Acestea sunt îndeosebi:

 • independența și libertatea de a asigura apărarea, reprezentarea și consilierea clientului său;
 • respectarea secretului profesional și a confidențialității cauzelor ce i-au fost încredințate;
 • prevenirea conflictelor de interese, fie între mai mulți clienți, fie între clientul său și el însuși;
 • demnitatea, onoarea și probitatea;
 • loialitatea față de clientul său;
 • scrupulozitatea în materie de onorarii;
 • competența profesională;
 • respectarea colegilor;
 • respectarea statului de drept și contribuirea la o bună administrare a justiției;
 • autoreglementarea profesiei de avocat.

Totodată, documentul stipulează că principiile fundamentale ale avocatului guvernează și conduita avocatului stagiar.

În prezent, articolul 3 din Legea cu privire la avocatură spune că avocatura se bazează pe următoarele principii:

 • asigurarea dreptului la apărare garantat de Constituţie;
 • libertate şi independenţă în activitatea de avocat;
 • democratism şi colegialitate în raporturile dintre avocaţi;
 • apartenenţă benevolă la asociaţiile profesionale de avocaţi;
 • asigurarea legalităţii şi umanismului.