Normele privind contestarea hotărârilor şi a încheierilor instanţei de insolvabilitate din Legea insolvabilității urmează să fie ajustate la prevederile Codului de procedură civilă. Un proiect de lege în acest sens a fost transmis Guvernului pentru examinare.

În prezent, conform art. 8 alin. (1) din Legea insolvabilității, hotărârile instanței de insolvabilitate, pot fi atacate doar cu recurs și doar în cazurile expres prevăzute de Codului de procedură civilă, calea de atac a recursului este prevăzută în exclusivitate împotriva încheierilor judecătorești, precum și împotriva actelor de dispoziție ale curților de apel. Ultima fiind de competența exclusivă a Curții Supreme de Justiție. Prin urmare, deși a fost modificată competența jurisdicțională de examinare a cauzelor de insolvabilitate, modalitatea de contestare a hotărârilor a rămas neschimbată.

Prin urmare, Ministerul Justiției propune ca procedura de contestare a hotărârilor și încheierilor instanței de insolvabilitate să fie reglementată de următoarele prevederi:

  • hotărârile instanței de insolvabilitate pot fi atacate cu apel în termen de 15 zile din data pronunțării dispozitivului, cu excepțiile prevăzute de lege. Termenul de apel, precum și apelul declarat nu suspendă executarea hotărârilor instanței de insolvabilitate;
  • încheierile instanței de insolvabilitate pot fi atacate cu recurs în termen de 15 zile din data comunicării și numai în cazurile expres prevăzute de lege. Termenul de recurs, precum și recursul declarat nu suspendă executarea încheierilor instanței de insolvabilitate.
  • la cererea motivată a părții interesate:

a) instanța de apel poate suspenda executarea hotărîrilor instanței de insolvabilitate;

b) instanța de recurs poate suspenda executarea încheierilor instanței de insolvabilitate.

  • în vederea soluționării apelului sau recursului, instanței superioare i se trimit, în copii certificate de instanța de insolvabilitate, doar actele care interesează soluționarea căii de atac;
  • pentru cererile de apel formulate împotriva hotărârilor sau cererile de recurs formulate împotriva încheierilor, în cadrul procedurii se constituie un singur dosar;
  • cererile de apel sau de recurs se examinează în termen de până la 60 de zile de la înregistrarea dosarului în instanţa ierarhică superioară, în modul prevăzut de Codul de procedură civilă;
  • deciziile instanței de apel nu se supun recursului, fiind definitive și irevocabile de la pronunțare.