Mai multe modificări la Legea concurenței, care vizează evaluarea concentrărilor economice din domeniul mass-media, au fost publicate în Monitorul Oficial din 4 ianuarie. Potrivit acestora, la evaluarea concentrărilor se vor aplica actele legislative speciale în domeniul mass-media, care prevăd praguri diferite privind notificarea concentrărilor economice, decât cele stipulate acum în legislație.

În prezent, Legea concurenței prevede că operaţiunile de concentrare economică sunt supuse evaluării şi urmează a fi notificate Consiliului Concurenţei înainte de punerea în aplicare, atunci când cifra totală de afaceri realizată cumulativ de întreprinderile implicate, înregistrată în anul anterior operaţiunii, depăşeşte 25 de milioane de lei şi există cel puţin două întreprinderi implicate în operaţiune, care au realizat pe teritoriul Republicii Moldova, fiecare în parte, o cifră totală de afaceri mai mare de 10 milioane de lei în anul anterior operaţiunii. 

Totodată, modificările aprobate stabilesc că în cazul în care actele legislative speciale în domeniul mass-media prevăd cote ce prezumă existența poziției dominante, altele decât cota stabilită de Legea concurenței, se aplică prevederile actelor legislative speciale în domeniul mass-media.

Legea prevede în prezent că se prezumă, până la proba contrară, că una sau mai multe întreprinderi se află în poziţie dominantă pe o piaţă relevantă dacă cota ori cotele cumulate pe piaţa relevantă în cauză, înregistrate în perioada supusă analizei, depăşesc 50%. 

Potrivit noilor reglementări, Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) va prezenta anual Consiliului Concurenţei, până în data de 1 martie, un raport privind beneficiarii efectivi în domeniul audiovizualului. CCA va sesiza Consiliul Concurenţei cu privire la fapte constatate cu semne de concentrare economică în domeniul audiovizualului și va pune la dispoziție toate informațiile relevante deținute. 

Prevederile urmează să intre în vigoare la începutul lunii februarie.