O nouă modalitate de stabilire a pensiei minime.  Un deputat a înregistrat  în Parlament un proiect pentru modificarea și completarea Legii privind sistemul public de pensii. Astfel, pensia minimă se va stabili anual de către Guvern în cuantum cel puțin egal cu cuantumul pentru anul precedent indexat în condițiile generale.

De asemenea, se schimbă și mecanismul de de indexare a pensiilor. Potrivit autorului, pensiile se vor indexa anual la 1 aprilie. Coeficientul de indexare constituie creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent anului indexării. În cazul pensiilor al căror cuantum până la 1 aprilie nu depășesc cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă/dizabilitate, va fi supusă indexării cu coeficientul indexării prevăzut supra numai cuantumul pensiei calculate.

O altă noutate vizează mecanismul de majorare a pensiilor stabilite în conformitate cu Legea 156/1998. Astfel anual la 1 aprilie pensiile stabilite în conformitate cu Legea 156/1998 se vor majora în sumă fixă. Suma fixă reprezintă creșterea pensiilor rezultată din indexarea cuantumului pensiei medii cu 50% din creșterea economică reală a anului precedent. Cheltuielile pentru majorarea pensiilor sunt suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat.