Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a aprobat noii membri ai Consiliului BC ”Moldindconbank” SA. Aceștia sunt Nikolaos Barlagiannis, Nikolay Nikolov, Ana Spînu, Tamjid Hossain Basunia și Gaël Jean-Marie Ghislain Gérard du Breil de Pontbriand. Potrivit anunțului BNM, aceștia au o bogată experiență profesională relevantă profilului de activitate și modelului de business al băncii. Totodată, noii membri dispun de competențele necesare pentru administrarea băncii în conformitate cu responsabilitățile încredințate.

  • Nikolaos Barlagiannis (Republica Elenă) are o experiență vastă în conducerea companiilor mari. Această experiență include atât gestionarea curentă, cât și cea strategică a companiilor, precum și gestionarea proceselor de restructurare, achiziții, fuziuni, emitere de titluri de valoare.
  • Nikolay Nikolov (Bulgaria) dispune de o experiență cu pondere semnificativă în domeniul consilierii în afaceri și în activitatea investițională, de asemenea în domeniul tehnologiilor informaționale și sectorul energetic. Nikolay Nikolov a acumulat experiență de peste 18 ani în exercitarea funcțiilor de conducere în cadrul mai multor companii din Bulgaria.
  • Ana Spînu (Republica Moldova) este doctor în științe economice, conferențiar universitar în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova. Ana Spînu dispune de experiență de peste 20 de ani în domeniul academic.
  • Tamjid Hossain Basunia (Marea Britanie) în ultimii 10 ani a exercitat funcții de membru al Consiliului în cadrul unor bănci din Federația Rusă. Acesta dispune de o experiență de circa 38 de ani în domeniul auditului, făcând parte din echipa uneia din cele mai mari companii de audit cu renume mondial, PricewaterhouseCoopers.
  • Gaël Jean-Marie Ghislain Gérard du Breil de Pontbriand (Franța) este doctor în științe economice cu experiență semnificativă în sectorul financiar-bancar și în domenii conexe. În ultimii 10 ani a fost membru al consiliului în cadrul mai multor entități din sectorul financiar, inclusiv bănci mari din spațiul european (Franța, Slovenia).

Astfel, mandatele administratorilor temporari pentru aceste poziții Giedrius Steponkus, Sorin Andrei, Anna Gheorghiu și Elena Pungă au fost încetate. Totuși, Comitetul de conducere al BC ”Moldindconbank” SA va fi în continuare administrat de administratori temporari desemnați de către BNM. Mandatele acestora sunt valabile până în data de 20 ianuarie 2020.

Potrivit Băncii Naționale, BC ”Moldindcondbank” SA activează în regim normal și presteaza toate serviciile, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontări.