Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a desemnat trei noi instanțe-pilot pentru utilizarea raportării statistice electronice, începând cu primul trimestru al anului 2020. Decizia a fost adoptată în baza unui demers al Programului pentru Justiție Transparentă.

Potrivit deciziei CSM, sistemul va fi testat în judecătoriile Comrat, Cimișlia și Curtea de Apel Comrat.

Potrivit Legii cu privire la organizarea judecătorească ”Instanţele judecătoreşti prezintă Consiliului Superior al Magistraturii şi Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești informaţii statistice referitoare la cauzele examinate în materie civilă, comercială, de contencios administrativ, contravenţională şi penală, în modul stabilit de instanţe”. Astfel, fiecare instanță elaborează pe suport de hârtie și prezintă trimestrial Consiliului Superior al Magistraturii și Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești rapoarte statistice.

În scopul eliminării întocmirii rapoartelor statistice pe suport de hârtie, pe parcursul ultimilor ani, a fost implementată raportarea statistică electronică în cadrul instanțelor judecătorești.

Modulul de Raportare Statistică Electronică (MRSE) este parte componentă a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor.