Autoritățile au lansat o nouă versiune a serviciului MPower – Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice. Potrivit Agenției de Guvernare Electronică, funcționalul de creare a împuternicirilor de reprezentare pe platforma MPower a fost extins cu noi opțiuni. Totodată, utilizatorii serviciului au posibilitatea gestionării într-un mod mai comod și mai informativ a împuternicirilor de reprezentare acordate, primite sau cosemnate .

Mai exact, serviciul a fost îmbunătățit cu module necesare pentru crearea tipurilor noi de împuterniciri de reprezentare. Printre completările operate in versiunea 2.0 se regăsesc: posibilitatea de a forma tipuri de împuterniciri pentru crearea listelor persoanelor publice autorizate în diverse domenii; de a include persoane terțe la crearea împuternicirilor, în calitate de cosemnatari; precum, și de a crea împuterniciri cu câmpuri auxiliare de tip text, box sau data.

A fost perfecționată interfața paginii principale: afișarea mai reprezentativă a listelor de împuterniciri - acordate, primite sau cosemnate; aplicarea filtrelor după starea împuternicirii - valabilă, în așteptare, suspendată, nevalabilă; sortarea împuternicirilor - după data creării, persoana împuternicită, prestatorul de servicii și altele. 

Compartimentul despre împuternicirile emise a fost completat cu noi blocuri informative – Detalii (modul extins), Acțiuni (modul nou), Cosemnatari (modul nou), Evenimente (modul extins), Info utilă (modul nou). Blocurile informative afișează informația extinsă, în mod cronologic despre schimbarea statutului împuternicirilor de reprezentare, cu afișarea informației despre data, acțiunea, utilizatorul, statutul, cosemnatarii existenți, motivele de acceptare sau respingere a împuternicirilor.

O altă opțiune care face serviciul MPower mai aproape de cetățean este îmbunătățirea algoritmului de trimitere a notificărilor pentru părțile implicate, despre acțiunile de acordare, acceptare, suspendare sau revocare a împuternicirilor de reprezentare. Notificările respective sunt transmise reprezentatului, reprezentantului și, după caz, cosemnatarilor, în mod automat, prin intermediul Serviciului guvernamental de notificare MNotify.

La necesitate, valabilitatea împuternicirilor acordate poate fi verificată în regim on-line, 24/7. Totodată, au fost ajustate textele pentru toate versiunile lingvistice, ce oferă posibilitatea de a accesa informația disponibilă pe pagină în 3 limbi: română, engleză și rusă, la toate compartimentele.  

Serviciul electronic MPower a fost lansat la sfârșitul anului 2020 și oferă tuturor persoanelor posibilitatea de a acorda împuterniciri de reprezentare de la distanță în baza semnăturii electronice. Împuternicirile de reprezentare care pot fi acordate prin intermediul MPower sunt: Ridicare certificat cazier contravențional, cazier detaliat, cazier juridiciar; Ridicare trimiteri Curier Rapid Î.S. „Poșta Moldovei”, Ridicare trimiteri poștale simple (neînregistrate) la oficiul poștal al Î.S. ”Poșta Moldovei”. Recent, a fost adăugat un nou tip de împuternicire “Obținerea actelor permisive emise de ASP”, prin intermediul căruia Agenția Servicii Publice oferă posibilitatea de a ridica mai bine de 20 tipuri de acte permisive. Lista tipurilor de împuterniciri accesibile în MPower se va completa continu și poate fi accesată aici.