Modulul analitic bazat pe datele deschise ale sistemului electronic de achiziții publice MTender este în continuă dezvoltare. Potrivit Ministerului Finanțelor, în acest sens, au fost îmbunătățite două funcționalități ale acestuia, care sunt disponibile pentru utilizatori începând sfârșitul săptămânii trecute.

Prima funcționalitate dezvoltată se referă la compartimentul operatorilor economici și autorităților contractante, care a fost completat cu informații privind adresele de e-mail. Astfel, în scopul sporirii gradului de concurență și eficiență a achiziției, autoritățile contractante cu ușurință pot identifica operatorii economici tangențiali obiectului achiziției.  

O altă funcționalitate, la fel de importantă, care a fost dezvoltată este ierarhia autorităților contractante, grație căreia este facilitat accesul la informațiile privind procedurile de achiziții publice desfășurate de către toate instituțiile din subordine. În acest sens, a fost elaborată și o instrucțiune care descrie detaliat modalitatea de creare a ierarhiei, cât și modalitatea de lucru cu aceasta. Prima autoritate publică a cărei ierarhii a fost realizată este Primăria municipiului Chișinău.