De la începutul lunii iunie, la declararea sumelor de cel puțin 10.000 de euro ce intră, sub formă de numerar, în Uniunea Europeană (UE) din afara acesteia se folosesc noi formulare de declarare. În acest context, iată ce e de știut despre declararea sumelor de minimum 10.000 de euro la vamă, indiferent dacă numerarul este însoțit sau nu.

Potrivit Regulamentului UE nr. 1.672/2018, ce se aplică din 3 iunie 2021, când vorbim despre intrarea numerarului însoțit cu valori de minimum 10.000 de euro ce provine din afara UE, cei ce-l transportă trebuie să-l declare autorităților vamale din statul de intrare în UE.

De asemenea, cei ce transportă numerarul vor trebui să-l pună la dispoziția autorităților vamale pentru control. Din 3 iunie, pentru declararea numerarului însoțit și neînsoțit, de minimum 10.000 de euro, la frontierele externe ale UE, se folosesc două noi formulare

Astfel, atunci când intră în România din afara UE cu numerar de cel puțin 10.000 de euro, cei ce-l transportă trebuie să completeze o declarație, al cărui model poate fi descărcat de aici.

Declarația este disponibilă atât în limba engleză, cât și în limba română și conține informații despre:

 • purtător, inclusiv numele complet, datele de contact, inclusiv adresa, data și locul nașterii, cetățenia și numărul actului de identitate;
 • proprietarul numerarului, inclusiv numele complet, datele de contact, inclusiv adresa, data și locul nașterii, cetățenia și numărul actului de identitate, în cazul în care proprietarul este persoană fizică, sau denumirea completă, datele de contact, inclusiv adresa, numărul de înmatriculare și, dacă această informație există, numărul de identificare în scopuri de taxă pe valoare adăugată (TVA), în cazul în care proprietarul este persoană juridică;
 • dacă este cazul, destinatarul vizat al numerarului, inclusiv numele complet, datele de contact, inclusiv adresa, data și locul nașterii, cetățenia și numărul actului de identitate, în cazul în care destinatarul vizat este persoană fizică, sau denumirea completă, date de contact, inclusiv adresa, numărul de înmatriculare și, dacă această informație există, numărul de identificare în scopuri de TVA, în cazul în care destinatarul vizat este persoană juridică;
 • natura și cuantumul sau valoarea numerarului;
 • proveniența economică a numerarului;
 • utilizarea preconizată a numerarului;
 • ruta de transport;
 • mijloacele de transport.

În cazul numerarului neînsoțit, autoritățile vamale pot să solicite expeditorului sau destinatarului numerarului să completeze o declarație de informare, în cel mult 30 de zile de la intrarea acestuia în țară.

Totodată, autoritățile pot reține numerarul până când expeditorul sau destinatarul face declarația de informare.

Declarația de informare pentru numerarul neînsoțit cuprinde informații despre: 

 • declarant, inclusiv numele complet, datele de contact, inclusiv adresa, data și locul nașterii, naționalitatea și numărul actului de identitate;
 • proprietarul numerarului, inclusiv numele complet, datele de contact, inclusiv adresa, data și locul nașterii, cetățenia și numărul actului de identitate, în cazul în care proprietarul este persoană fizică, sau denumirea completă, datele de contact, inclusiv adresa, numărul de înmatriculare și, dacă această informație există, numărul de identificare în scopuri de TVA, în cazul în care proprietarul este persoană juridică;
 • expeditorul numerarului, inclusiv numele complet, datele de contact, inclusiv adresa, data și locul nașterii, cetățenia și numărul actului de identitate, în cazul în care expeditorul este persoană fizică, sau denumirea completă, datele de contact, inclusiv adresa, numărul de înmatriculare și, dacă această informație există, numărul de identificare în scopuri de TVA, în cazul în care expeditorul este persoană juridică;
 • destinatar sau destinatarul vizat al numerarului, inclusiv numele complet, datele de contact, inclusiv adresa, data și locul nașterii, cetățenia și numărul actului de identitate, în cazul în care destinatarul sau destinatarul vizat este persoană fizică, sau denumirea completă, datele de contact, inclusiv adresa, numărul de înmatriculare și, dacă această informație există, numărul de identificare în scopuri de TVA, în cazul în care destinatarul sau destinatarul vizat este persoană juridică;
 • natura și cuantumul sau valoarea numerarului;
 • proveniența economică a numerarului;
 • utilizarea preconizată a numerarului.

După cum stabilește Regulamentul UE nr. 1.672/2018, numerar poate însemna valută (bancnote și monede), instrumente negociabile la purtător (cecuri de călătorie și cecuri, bilete la ordin sau mandate poștale), mărfuri utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate (monede sau lingouri de aur) sau carduri preplătite (card nenominal care stochează sau oferă acces la valori monetare sau fonduri).

Sursa: avocatnet.ro