La funcția de Procuror General și procuror-șef în procuraturile specializate vor putea accede candidații care au experiență profesională în domeniul dreptului, obținută activând în Republica Moldova sau peste hotare. Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a avizat pozitiv proiectul de modificare a Legii cu privire la Procuratură.

Potrivit Direcției generală comunicare și relații publice a Parlamentului, documentul prevede ajustarea cadrului normativ, astfel încât la funcția de Procuror General și procuror-șef în procuraturile specializate vor putea accede persoanele care întrunesc condițiile legii, au o experiență de cel puțin zece ani în domeniul dreptului, dintre care cel puțin patru ani au activat  în calitate de procuror, judecător sau avocat.

O altă prevedere se referă la instituirea unei comisii de preselecție a candidaților la funcția de procuror-șef al procuraturii specializate. Comisia va fi constituită din cinci membri, propuși de președintele țării, Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Procurorilor.

Totodată, se propune ca mandatul Procurorului General interimar să nu poată fi prelungit, acesta urmând să nu depășească termenul de 12 luni. În aceeași ordine de idei, documentul prevede posibilitatea Consiliului Superior al Procurorilor de a propune președintelui țării să dispună încetarea interimatului funcției de Procuror General.

Noile reglementări vizează și mecanismele de încadrare a procurorilor în anumite funcții prin transfer, dar și numirile procurorilor în funcții vacante.

Raportul, pentru prima lectură, la proiectul de modificare a Legii cu privire la Procuratură urmează să fie aprobat de Comisia juridică, numiri și imunități. Ulterior proiectul va fi supus dezbaterilor în ședința plenară a Parlamentului.