Neasigurarea accesului public la planurile urbanistice generale ale unităților administrativ-teritoriale va constitui o încălcare a legislației și documentelor normative în urbanism și în construcții și se va sancționa cu amendă.

Proiectul de modificare consolidată a Codului Contravențional prevede în acest sens completarea art. 177, alin. (1) cu o nouă lit. - a1) care va reglementa încălcarea legislației și documentelor normative în urbanism și în construcții prin neasigurarea accesului public la planurile urbanistice generale ale unităților administrativ-teritoriale și la alte acte conexe.

De asemena, art. 177 alin. (1) va mai fi completat cu lit. o1) care va institui sancțiunea contravențională pentru neafișarea panoului informativ la șantier sau necorespunderea acestuia cu prevederile actelor normative în domeniul construcțiilor.

Alin. (2) al aceluiași articol va fi completat cu lit. b1) care va stabili răspunderea contravențională pentru lipsa proiectului de organizare a executării lucrărilor de construcții, neîngrădirea șantierului de construcție, neconservarea șantierului de construcție conform proiectului, neconservarea construcțiilor avariate cu pericol de exploatare.

Noile încălcări vor fi sancționate cu amendă de la 24 la 48 de unități convenționale (1.200 – 2.400 lei) aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 36 la 72 de unități convenționale (1.800 – 3.600 lei) aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice (3.000 – 4.500 lei).