Autoritatea Norvegiană pentru Protecția Datelor a amendat municipalitatea Bergen pentru prelucrarea neconformă a informațiilor ce conțin date cu caracter personal din sistemul de comunicare dintre școală și casă, informează Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP).

În octombrie 2019, Autoritatea pentru Protecția Datelor a fost notificată cu privire la o încălcare a prelucrării datelor cu caracter personal de către municipalitatea Bergen, cu privire la noul instrument al comunității pentru comunicarea dintre școală și casă. Vigilo, conținea un modul prin intermediul căruia școala și părinții puteau comunica printr-un portal sau o aplicație. Municipalitatea nu a stabilit și nici nu a comunicat liniile directorii necesare pentru a securiza informațiile ce conțin date cu caracter personal ale copiilor și părinților cu o adresă confidențială înainte ca instrumentul să fie folosit. Astfel, o listă de contacte cu informații despre ”adresa confidențială” a fost distribuită părinților la nivel de clasă.

Amenda administrativă, în sumă de 276.000 EUR,  a fost impusă deoarece municipalitatea nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal, precum și confidențialitatea acestora.

CNPDCP, în calitate de autoritatea națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, accentuează asupra responsabilității operatorilor de date cu caracter personal de a respecta prevederile cadrului legislativ în materie de protecție a datelor cu caracter personal și a se asigura că operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt în conformitate cu legislația în vigoare.