Moratoriul privind recepționarea cererilor noi de dobândire a cetăţeniei Republicii Moldova prin investiție nu va fi prelungit, ci instituit repetat.

Măsura este prevăzută de un proiect de lege elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Documentul prevede instituirea unui moratoriu repetat, pentru o perioadă de 4 luni, asupra recepţionării cererilor noi de dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova în condiţiile art.17 alin.(11) şi (12) din Legea cetăţeniei.

Ca și în cazul moratoriului stabilit anterior și prelungit de mai multe ori, proiectul prevede dreptul Guvernului de a decide privitor la prelungirea moratoriului pentru o perioadă de cel mult 2 luni.

Cererile privind dobândirea cetăţeniei moldovenești prin investiție, depuse până la data intrării în vigoare a primului moratoriu, vor fi examinate în modul stabilit de Guvern. Totodată, termenul contractelor agenţilor acreditaţi în cadrul Programului de dobândire a cetăţeniei prin investiţie, semnate pentru anul 2019, se va prelungi cu o perioadă egală perioadei moratoriului, fără achitarea taxei.

Potrivit autorului proiectului, moratoriul repetat este necesar pentru examinarea multiaspectuală a subiectului si luarea unei decizii finale cu privire la Programul de dobîndire a cetăţeniei prin investiţie. Asta după ce, ultima Hotărâre de Guvern cu privire la prelungirea moratoriului până în februarie 2020, stabilea că până la acest termen, autoritățile urmau să adopte o decizie finală cu privire la Programul de dobândire a cetățeniei prin investiție.

Cu privire la acest aspect, Ministerul Economiei menționează că Ministerul Afacerilor Interne, Biroul Migraţie si Azil, Centru Naţional Anticorupţie, Serviciul de Informaţii si Securitate si Serviciul Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor, au elaborat conform competenţelor, în baza datelor concludente de care dispun, rapoarte de evaluare a Programului de dobândire a cetăţeniei prin investiţie din punct de vedere al riscurilor pentru ordinea publică si securitatea statului, al corupţiei si spălării banilor, fără a oferi alte detalii.

Amintim că, primul moratoriu privind dobândirea cetățeniei prin investiție a fost instituit la data de 31 iulie pe o perioadă de patru luni, începând cu 23 august. Ulterior, acesta a fost prelungit de câteva ori, ultimul termen expirând la 24 februarie curent.