Soldul depozitelor din sistemul bancar moldovenesc s-a majorat în prima jumătate a anului. Banca Națională a Moldovei (BNM) susține că potrivit rapoartelor prudențiale, acesta s-a majorat cu 3,3 miliarde lei sau cu 4,1%, constituind 82,9 miliarde lei. Depozitele persoanelor fizice au constituit 65,2% din totalul depozitelor, depozitele persoanelor juridice – 34,6% și depozitele băncilor – 0,2%.

Un impact asupra majorării soldului depozitelor l-a avut creșterea soldului depozitelor persoanelor fizice cu 3,3 miliarde lei (6,5%), până la 54,1 miliarde lei. Concomitent, soldul depozitelor persoanelor juridice a descrescut cu 3,2 milioane lei (0,01%), până la 28,7 miliarde lei, iar a depozitelor băncilor - cu 13,8 milioane lei (9,3%) până la 134,1 milioane lei.

În totalul depozitelor, 58,7% au revenit depozitelor în lei, soldul majorându-se cu 2,4 miliarde lei (5,1%) comparativ cu sfârșitul anului precedent și a constituit 48,7 miliarde lei. Depozitele în valută au constituit 41,3% din totalul depozitelor, soldul acestora s-a majorat pe parcursul perioadei de referință cu 930,9 milioane lei (2,8%), alcătuind 34,2 miliarde lei (atragerea depozitelor în valută - echivalentul a 202,1 milioane lei, reevaluarea totală a depozitelor în valută + 713,5 milioane lei).