Soldul depozitelor depuse și deținute în băncile licențiate în țara noastră au fost în creștere în perioada ianuarie – iunie. Concluzia a fost publicată de Banca Națională a Molovei.

Astfel, conform rapoartelor prudențiale, acestea au crescut cu 3,4 miliarde sau 5,0%  și au constituit 71,8 miliarde lei. Depozitele persoanelor fizice au cumulat 65,9% din totalul depozitelor, depozitele persoanelor juridice, 33,9% și depozitele băncilor, 0,2%. Cel mai mare impact asupra majorării soldului depozitelor a avut-o creșterea depozitelor persoanelor fizice cu 1,7 miliarde lei, 3,8% și a depozitelor persoanelor juridice cu 1,7 miliarde lei, 7,4%.

În totalul depozitelor, 55,8% au revenit depozitelor în lei, soldul acestora s-a micșorat cu 286,8 milioane lei (0,7%), constituind 40,1 miliarde lei. Depozitele în valută străină au constituit 44,2% din totalul depozitelor. Soldul acestora a crescut pe parcursul perioadei ianuarie – iunie cu 3,7 miliarde lei (13,2%), alcătuind 31,7 miliarde lei. Creșterea a fost determinată de atragerea depozitelor în valută, echivalentul a 3,5 miliarde lei și, totodată, de diferența de curs valutar ce a alcătuit (+0,2) miliarde lei.

Totodată, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei, în primul semestru au crescut și creditele oferite de bănci, cu 2,8% sau 1,1 miliarde lei.