Republica Moldova urmează să desemneze, până în data de 15 iulie, doi membri în Grupul de specialiști privind accesul la documentele oficiale al Consiliului Europei (CoE). Ulterior, la reuniunea din septembrie a Consiliului Consultativ al Părților la Convenției Tromsø vor fi selectați câte un reprezentat din partea fiecărui stat.

Grupul de specialiști privind accesul la documentele oficiale constituie mecanismul independent de monitorizare a aplicării Convenției de la Tromsø și va compila rapoarte privind proporționalitatea măsurilor prevăzute de legislație şi realizate în practica de către Părţi, în sensul implementării prevederilor stipulate în tratat. Grupul va reprezenta un panel format din minimum 10 și maximum 15 membri, având în vedere echilibru de gen și geografic, precum și expertiza multidisciplinară.

Convenția Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale este primul instrument juridic internațional obligatoriu care recunoaște dreptul general de acces la documentele oficiale deținute de autoritățile publice. Potrivit inițiativei, accesul la documentele oficiale permite cetățenilor să își formeze o opinie asupra stării societății în care trăiesc și asupra autorităților de la guvernare.

Potrivit proiectului de Regulament privind selectarea candidaților, competiția se va desfășura sub forma de concurs public. La concurs vor fi admise persoanele care corespund următoarelor criterii:

  • deţin cetăţenia Republicii Moldova;
  • se bucură de o înaltă ţinută morală şi posedă competenţă recunoscută în domeniul accesului la documente oficiale, libertatea de exprimare și accesul la informații;
  • dispun de cunoştinţe extinse şi experienţă profesională în domeniile acoperite de Convenţia CoE privind accesul la documentele oficiale;
  • cunosc la nivel avansat una din limbile oficiale ale CoE (engleza sau franceza);
  • nu vor accepta instrucţiuni de la careva Guvern, organizaţie sau persoană vizavi de îndeplinirea sarcinilor care le revin din statutul de membru Grupului de specialiști privind accesul la documente oficiale;
  • vor aloca timpul şi aptitudinile necesare exercitării eficiente a mandatului, inclusiv pentru participarea regulată la reuniunile Grupului de specialiști privind accesul la documentele oficiale şi pregătirea rapoartelor şi alte documente aferente activității Grupului de specialiști;
  • vor manifesta independenţă şi imparţialitate în eventualitatea alegerii în calitate de membru Grupului de specialiști privind accesul la documentele oficiale şi vor evita conflictele de interese create în particular prin deţinerea unei funcţii incompatibile cu responsabilităţile inerente statutului de membru al Grupului de specialiști.