Acționarii ”MOLDASIG” au ales o nouă componență a consiliului societății. În cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor aceștia au decis încetarea înainte de termen a împuternicirilor componenței precedente a consiliului societății. Totodată, au fost aleși, pe un termen de trei ani, noii membri. Este vorba despre:

  • Tatiana Ciobanu;
  • Roman Buliba;
  • Petru Tomița.

Amintim că, la mijlocul lunii septembrie, Consiliul de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a dispus revocarea administrării speciale provizorii din cadrul ”MOLDASIG”.

Compania de asigurări a fost pusă sub administrare specială la sfârșitul lunii iulie, facându-se referire la respectarea cerințelor privind acționarii semnificativi, beneficiarii efectivi și cotele calificate. Mai exact, atunci, autoritatea de supraveghere a preluat în gestiune nemijlocită acțiunile suspendate și nou-emise ale Moldasig SA, în cuantum de 480.000 unități (79,98%), prin exercitarea tuturor drepturilor și obligațiilor acționarului, și instituirea administrării speciale provizorie a companiei de asigurări.