În contextul în care 29 mai este ultima zi când poate fi depusă declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoane fizice (Forma CET18), Serviciul Fiscal de Stat a venit cu unele instrucțiuni în privința procedurii de declarare. Astfel, potrivit SFS, declarația poate fi prezentată:

  • pe suport de hârtie;
  • prin poșta clasică;
  • online (cu aplicarea semnăturii electronice sau mobile).

Dacă depuneți declarația pe suport de hârtie, este necesar să vă prezentați la direcția deservire fiscală cu actul de identitate, solicitând versiunea Declarația precompletată sau să utilizați Declarația rapidă pentru completarea formularului. Declarația poate fi depusă la oricare direcție deservire fiscală, indiferent de locul de domiciliu sau reședință, această posibilitate poate fi realizată doar la prezentarea declarației în termenul stabilit.

Expedierea prin intermediul oficiului poștal presupune o scrisoare recomandată. Formularul Declarației (Forma CET18) poate fi descărcat la link-ul sau poate fi completat în Declarația rapidă.

Dacă doriți să depuneți Declarația online, este necesar să dețineți semnătură electronică sau mobilă, care poate fi obținută la unul din operatorii autorizați: IP CTIFSTISCOrange sau Moldcell. Declarația se va depune prin intermediul serviciului ”Declarație electronică” de pe portalul www.servicii.fisc.md. Serviciul permite completarea automată a tuturor datelor din Declarație precum și modificarea acestora la necesitate.