Începând de astăzi, până la ora 12:00, ANRE urmează să publice pe pagina sa web prețurile maximale de vânzare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard, care vor constitui un plafon pentru toate stațiile de alimentare cu carburanți. Asta după ce din 1 septembrie au intrat în vigoare modificările la Legea privind piața produselor petroliere, potrivit cărora, prețurile de comercializare cu ridicata devin libere, la rând cu prețurile de vânzare cu amănuntul a gazului lichefiat.

Potrivit modificărilor, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va publica zilnic doar prețurile maximale de vânzare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard - benzină COR 95 și motorină, fără denumire comercială. La stațiile de alimentare se permite comercializarea cu amănuntul a altor tipuri de produse petroliere principale decât cele pentru care sunt stabilite prețurile maxime de către ANRE, doar cu condiția vânzării la aceeași stație de alimentare și a produselor petroliere principale de tip standard.

În data de 1 septembrie a fost organizată o rundă de consultări și a fost aprobată în cadrul ședinței publice a Consiliul de Administrație al ANRE, Hotărârea privind modificarea unor prevederi din Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 254 din 14.06.2021.

Mai exact, ANRE a modificat decizia sa anterioară prin care a stabilit marjele la comercializarea cu ridicata a produselor petroliere principale, la comercializarea cu ridicata și comercializarea cu amănuntul a gazului lichefiat și, totodată, a modificat marja la comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale, aceasta fiind redenumită în "marjă comercială specifică”. Nivelul marjei comerciale specifice a fost recalculat conform principiului stabilit anterior, cu excepția valorii indicelui de sporire a eficienței pieței produselor petroliere, redenumit în "coeficient de eficientizare”, care conform noilor prevederi legale nu poate depăși 10% din media ponderată a marjelor comerciale specifice ale operatorilor de pe piața produselor petroliere. În acest fel se urmărește stabilirea unui model echilibrat al pieței construit atât pe interesul consumatorilor, cât și al companiilor petroliere, în special celor mici.   

În rezultat, începând de astăzi, până la ora 12:00, ANRE urmează să publice pe pagina sa web prețurile maximale de vânzare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard, care vor constitui un plafon pentru toate stațiile de alimentare cu carburanți din țară în forma următoare:

La baza formării prețurilor maximale de comercializare a produselor petroliere principale de tip standard "PC” stau 4 componente:

(1) "PL×CV” - Cotația Platts (se modifică zilnic în funcție de prețul la bursă și Cursul de schimb leu/dolar);

(2) "MC” - Marja comercială specifică (se modifică semestrial de către ANRE);

(3) "AC” - Acciza (se modifică anual conform Codului Fiscal);

(4) "TVA” – Taxa pe valoare adăugată (nu se modifică).

Potrivit ANRE, modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRE nr. 254 din 14.06.2021 comportă un caracter urgent, cu efecte imediate și urmează a fi pusă în aplicare de către Agenție nemijlocit din momentul aprobării, astfel încât să nu fie admisă situația unui vid de reglementare în partea de formare a prețurilor la produsele menționate. Modificările urmăresc neadmiterea unei perioade de nereglementare a prețurilor de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard – benzină COR 95 și motorină, precum și protecția consumatorilor finali, susține instituția.

Totodată, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare, Agenția urmează să opereze modificări la Metodologia de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere, în partea în care aceasta contravine noilor prevederi legale.