Începând cu anul 2021 a fost modificat modul de administrare a obligațiilor fiscale aferente impozitului pe avere pentru perioada fiscală din anul curent. Un anunț în acest sens a fost publicat de Serviciul Fiscal de Stat.

Astfel, urmare a modificării modului de evidență și achitare, impozitul pe avere (cod ECO 113611) se virează la bugetul de stat de către persoanele fizice proprietari a bunurilor imobile pe teritoriul Republicii Moldova la codul unic – IBAN MD67TRGAAA11361101000000. Codul este același indiferent de localitatea de reședință/domiciliu a contribuabilului.

Totodată, Serviciul Fiscal de Stat anunță contribuabilii că în cazul în care aceștia întâmpină dificultăți la efectuarea achitării, se pot adresa la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază de activitate se află domiciliul persoanei.

Impozitul pe avere se aplică asupra averii contribuabilului sub formă de bunuri imobiliare cu destinație locativă şi căsuțe de vacanță (cu excepția terenurilor). Cota impozitului, conform art. 2874 din Codul fiscal, constituie 0,8% din valoarea estimată a acestor bunuri, apreciată de către organele cadastrale teritoriale. Achitarea impozitului se face până în data de 25 decembrie a anului de gestiune.