Magistrații vor putea examina și dosarele civile privind luarea în custodie publică a străinilor și de prelungire a duratei acesteia. O decizie în acest sens a fost luată de Comisia pentru situații excepționale.

Amintim că, încă în data de 18 martie, autoritățile au decis să suspende de drept examinarea cauzelor civile. Excepție sunt dosarele care se examinează conform legii în lipsa părţilor, care au fost amînate pentru pronunţare, ce vizează eliberarea ordonanţelor de protecţie, acţiunile privind confiscarea averii nejustificate, încuviinţarea spitalizării forţate şi tratamentului forţat.

Totodată, pentru a examina dosarele, instanțele de judecată pot dispune măsuri pentru desfăşurarea şedinţei de judecată prin videoconferinţă şi procedează la comunicarea actelor de procedură prin fax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.

După încetarea stării de urgenţă, judecarea proceselor suspendate de drept se vor relua din oficiu. În termen de zece zile de la încetarea stării de urgenţă, instanţa de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată şi citarea părţilor.