Foștii procurori și judecători ar putea fi admiși în avocatură fără efectuarea stagiului professional și examenul de calificare dacă au cel puțin șase ani vechime în muncă neîntreruptă și sunt absolvenți ai Institutului Național al Justiției. În prezent, legislația stabilește doar existența unui stagiu de minim de zece ani în funcția de judecător sau procuror pentru a primi legitimația de avocat. Modificarea normelor se regăsește într-un proiect înregistrat, recent, în Parlament.

Mai exact, autorul propune ca alin. (2) al art. 10 din Legea cu privire la avocatură să aibă următorul cuprins: ”Sunt scutite de efectuarea stagiului profesional şi de examenul de calificare persoanele care au o vechime în muncă neîntreruptă în domeniul dreptului de zece ani și deţin titlul științific de doctor în drept, precum şi cele care au cel puţin șase ani vechime în muncă neîntreruptă în funcţia de judecător sau procuror, absolvenți ai cursurilor de formare inițială a judecătorilor sau a procurorilor din cadrul Institutului Național al Justiției”.

Potrivit proiectului, persoanele care au cel puţin zece ani vechime în muncă în funcţia de judecător sau procuror, dar nu sunt absolvenți ai INJ, vor fi scutiți doar de stagiul profesional. Aceste persoane vor trebui să susțină examenului de calificare în avocatură, dar și să urmeze cursuri, în volum de cel puţin 20 ore, în cadrul Centrului de Instruire a Avocaților, privind deontologia profesională a avocaţilor, administrarea profesiei și alte domenii stabilite în Statutul profesiei de avocat.

În prezent, norma spune că sunt scutite de efectuarea stagiului  profesional şi de examenul de calificare persoanele care deţin titlul de doctor, precum şi cele care au cel puţin zece ani vechime în muncă în funcţia de judecător sau procuror dacă, în termen de șase luni după demisia din funcţiile respective, au solicitat eliberarea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat. De aceleaşi drepturi şi în aceleaşi condiţii beneficiază şi persoanele care, după demisia din funcţia de judecător şi procuror, au continuat să activeze în domeniul dreptului.

Autorul proiectului spune că modificarea are ca scop înlăturarea lacunei existente în legislație privind accederea în profesia de avocat în lipsa cunoștințelor și abilităților necesare specifice profesiei.