Executorii judecătorești sunt obligați, începând de ieri, să ridice mijloacele de transport declarate în căutare, în termen de trei zile lucrătoare, din momentul comunicării reţinerii lor de către organele afacerilor interne. Obligația apare în contextul intrării în vigoare la 28 decembrie a unor modificări la Codul de executare și Legea privind executorii judecătorești.

Până în prezent, acest termen era unul incert.

Potrivit modificărilor, mijloacele de transport sunt declarate în căutare de executorul judecătoresc prin emiterea unei încheieri, în baza căreia posesorul mijlocului de transport poate fi înlăturat de la conducere de către colaboratorii organului afacerilor interne, iar acesta poate fi reţinut pe un termen de până la trei zile lucrătoare. La expirarea celor trei zile, mijlocul auto va fi restituit proprietarului sau posesorului legal.

Necesitatea modificării legislației a fost argumentată prin faptul că mijloacele de transport reţinute la solicitarea executorilor judecătoreşti, conform normelor în vigoare, staţionează perioade îndelungate, fără a fi întreprinse acțiuni în privinţa lor. Această situație implica cheltuieli suplimentare pentru autorități.

În lipsa prevederii privind termenul exact de reținere, executorii ignorau solicitările autorităților de a ridica cât mai curând autovehiculele reținute, bazându-se pe prevederea legală care stabilea reținerea până la predare, care este un termen incert.

În contextul modificărilor intrate în vigoare, executorul judecătoresc va avea dreptul să solicite şi să primească gratuit, pe suport de hârtie şi în regim on-line, din partea autorităţilor, informaţii relevante pentru procedura de executare, doar dacă nu deține acces la sistemul informațional care conține aceste date. Această condiție nu a existat anterior.