Comisia protecție socială, sănătate și familie a aprobat raportul la un proiect de lege care are drept scop modificarea modalității de indexare a pensiilor și altor prestații sociale și, prin urmare, creșterea coeficientului de indexare.

Potrivit Direcției generală comunicare și relații publice a Parlamentului, proiectul de lege propune menținerea indexării bianuale a pensiilor – în aprilie și în octombrie, dar cu un nou mecanism de aplicare a acesteia. 

Astfel, în aprilie, coeficientul de indexare a pensiilor va constitui media creșterii anuale a indicelui prețurilor de consum pentru ultimii trei ani, iar în octombrie – rata inflației înregistrată în primul semestru al anului în curs. Coeficientul de indexare se va stabili de Guvern.

De menționat că modalitatea indexării care este în vigoare actualmente presupune  că, la 1 aprilie, coeficientul de indexare constituie rata inflației înregistrate  în ultimul semestru al anului precedent anului indexării. Conform datelor statistice, la finele perioadei de referință – semestrului doi al anului 2020 a fost înregistrată o deflație de -0,68%.

Autorii menționează că la 1 aprilie anul curent pensiile urmează a fi indexate după noua modalitate, cu 3,89%. Totodată, se va menține indexarea pensiilor la data de 1 octombrie – conform prognozelor, aceasta va fi de 3,2%. Astfel, în total, indexarea va constitui aproximativ 7% anual, specifică autorii proiectului de lege.

De indexarea pensiilor și prestațiilor sociale ar urma să beneficieze peste 731 de mii de cetățeni.

Noua modalitate de indexare a pensiilor implică modificarea Legii privind sistemul unic de pensii, Legii bugetului asigurărilor sociale de stat și Legii bugetului de stat pentru anul 2021.