Comisia protecție socială, sănătate și familie a aprobat raportul, pentru prima lectură, a proiectului de modificare a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021.

Potrivit Direcției generală comunicare și relații publice a Parlamentului, documentul a fost elaborat în scopul precizării veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021.

Necesitatea precizării a fost condiționată de mai mulți factori, precum: rezultatele executării indicatorilor bugetului în I semestru al anului curent; dinamica contingentului de beneficiari și a mărimilor medii ale prestațiilor sociale; actualizarea de către Ministerul Economiei a prognozei indicatorilor macroeconomici.

De asemenea, ajustarea (majorarea) cheltuielilor și veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat a fost dictată de actualizarea coeficientului de indexare, la 1 octombrie curent, a pensiilor și a altor prestații sociale, dar și de majorarea pensiei minime pentru limita de vârstă până la 2.000 lei.

Prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021 au fost stabilite venituri și cheltuieli în mărime de 26,4 miliarde lei.

Prin propunerile de modificare a bugetului asigurărilor sociale se precizează ca veniturile totale și cheltuielile vor fi majorate cu 1 miliard de lei.

Cheltuielile, destinate activităților finanțate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat, se propun de a fi majorate cu 376,4 milioane lei, astfel acestea vor constitui 19,4 miliarde lei.

Totodată, cheltuielile pentru activitățile finanțate din contul transferurilor de la bugetul de stat se precizează a fi 8 miliarde de lei, adică prin majorare cu 713 milioane lei.

În primele șapte luni ale acestui an cheltuielile executate ale bugetului asigurărilor sociale au constituit 15,7 miliarde lei, ceea ce reprezintă un indice de realizare, precizat pentru 2021, la nivel de 59,7%. În comparație cu aceeași perioadă a anului precedent, suma cheltuielilor a fost cu 14,3% mai mare.

În aceeași ordine de idei, conform rezultatelor executării operative, în șapte luni ale anului curent, bugetul asigurărilor sociale de stat a fost finalizat cu un excedent de 629 milioane lei.