Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a început runda a doua a negocierilor la Codul Muncii în format tripartit. Potrivit informațiilor publicate de Confederația Națională a Patronatului, în cadrul acesteia s-a discutat despre Proiectul de lege privind modificarea unor acte legislative, care vine să implementeze în Republica Moldova mecanismul de agent de muncă temporară. Proiectul se află pe rol de mai bine de un an și urmează a fi definitivat în corespundere cu cele agreate în cadrul grupului. Având în vedere că acest mecanism se aplică deja de către angajatori, patronatele consideră oportun ca acesta să fie reglementat prin proiectul vizat. La rândul lor, reprezentanții sindicatelor au ținut să informeze despre faptul că nu vor susține acest proiect.

De asemenea, au fost examinate modificări necesare în legislația muncii dictate de situația pandemică și post-pandemică. Asta deoarece, în perioada situației excepționale, Comisia Situații Excepționale nu a adoptat măsuri ce țin de relațiile de muncă cu exceptând sectorul public (bugetar). Pentru a depăși cu ușurință pe viitor situații similare, Confederația Națională a Patronatului a propus completarea Codului muncii cu derogări care vor permite angajatorilor pe perioada situației excepționale să decidă unilateral asupra duratei programului de muncă, concediilor, muncii în schimburi și alte prevederi, dar și reducerea birocrației prin aplicarea extinsă a semnăturii electronice, precum și mecanisme de compensare a pierderilor salariale angajaților prin intermediul angajatorilor (mecanismul Kurzarbeit).