Agenția Achiziții Publice a prezentat repetat modalitatea de prezentare a informației privind contractele de achiziții publice atribuite de către autoritățile contractante în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice.

Potrivit art. 5 alin. (2) din Legea menționată, în cazul atribuirii contractelor de achiziții publice care cad sub incidența art. 5 alin. (1), autoritățile contractante urmează să informeze Agenția Achiziții Publice referitor la contractele atribuite

în termen de 10 zile de la data semnării, cu excepția contractelor de achiziții publice atribuite conform art. 5 alin. (1) lit. i).

Informările respective urmează a fi expediate la adresa electronică a Agenției bap@tender.gov.md, în format pdf semnat electronic și în format Excel, și vor include următoarele informații: 

Cât privește contractele de achiziții publice declarate secrete, conform legislației, dacă executarea acestora necesită măsuri speciale de siguranță, stabilite de legislație și atribuite în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. i) al Legii privind achizițiile publice, informările respective urmează a fi expediate Serviciului probleme speciale al Ministerului Finanțelor, pe suport de hârti, cu respectarea prevederilor art. 19 din Legea cu privire la secretul de stat.

De asemenea, Agenția atenționează asupra obligativității expedierii în forma și formatul mai sus menționate a informațiilor referitor la contractele de achiziții publice care cad sub incidența art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea privind achizițiile publice, atribuite conform procedurii specifice a unei organizații internaționale în cadrul proiectelor finanțate din surse externe (BM, BEI, BERD, etc).