Mobiasbanca – OTP Group S.A. a anunțat convocarea Adunării Generale extraordinare a Acționarilor prin corespondență pentru data de 20 decembrie, ora 16:00. 

Pe Ordinea de zi a Adunării sunt incluse două subiecte Alegerea componenței noi a Consiliului băncii și modificarea statutului băncii.

Adunarea se va desfășura pe adresa mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 81a, oficiul central al Băncii, bir. 319.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor va fi întocmită conform situației la data de 20 noiembrie. Modificările la lista acționarilor băncii cu drept de participare la Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor pot fi introduse până la data de 17 decembrie.

Acționarii se pot familiariza cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor începând cu data de 10 decembrie la sediul central al băncii: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81a, mun. Chișinău, bir 319, în zilele de lucru, între orele 9:00- 13:00 și 15:00 – 16:30, de asemenea, și prin intermediul paginii dedicate acționarilor de pe site-ul Băncii.

Participarea la Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor se va exprima prin completarea și expedierea în adresa Băncii a Buletinului de Vot. 

În cazul persoanei fizice, buletinul de vot se va expedia prin una din următoarele metode:

  • se va semna de către acționarul Băncii personal, la oficiul central, în prezența membrilor comisiei de numărare a voturilor; 
  • se va trimite prin poștă, autentificat de către notar sau de către administrația organizației de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului, iar pentru pensionari – de către organul de asistență socială de la locul de trai. 
  • buletinul de vot semnat se va transmite prin intermediul paginii dedicate acționarilor de pe site-ul Băncii, prin încărcarea acestuia.

În cazul persoanei juridice, buletinul de vot se va semna de către conducătorul acționarului sau de reprezentanții lor legali.

La buletinul de vot al persoanei juridice se vor anexa, după caz: 

  • Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice cu indicarea numelui administratorului; 
  • Procura perfectată și eliberată în modul stabilit de legislația în vigoare, în cazul în care buletinul de vot a fost semnat de către o persoană împuternicită prin procură. 

Termenul limită de prezentare a buletinului de vot este data de 20 decembrie, ora 16:00, fie prin restituirea acestuia nemijlocit la Bancă (bir. 319), fie prin expedierea lui prin poștă la adresa (MD-2012, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 81a, bir.319), sau prin încărcarea Buletinului semnat prin intermediul paginii dedicate acționarilor.

Rezultatul votului prin corespondență se va aduce la cunoștința acționarilor prin publicarea în termen de până la 2 ianuarie 2020 a unui comunicat.