Mobiasbanca – OTP Group are un nou Consiliu. Noua componență a fost aleasă în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii, care a avut loc la 20 decembrie, prin corespondență.

În rezultatul votării, acționarii au ales în componența Consiliului Băncii, pentru un termen de 4 ani, următorii membri:

  • Zoltan Major
  • Balázs Olchváry
  • Eszter Erika Huszár
  • Wolfgang Lerke
  • Rodica Hîncu. 

Actuala componență a Consiliului Băncii își va exercita atribuțiile până la aprobarea de către Banca Națională a Moldovei a noului membru al Consiliului Băncii.

De asemenea, în cadrul Adunării au fost aprobate modificări în Statutul Băncii.