Mobiasbanca – OTP Group a anunțat mai mult măsuri de susținere a clienților care, în această perioadă,  se vor afla în incapacitate de achitare a datoriilor către bancă. Acestea se referă la creditele de consum, ipotecare, cardurile de credit și overdraft-urile.

În acest sens, banca a decis:

  • anularea tuturor penalităților calculate începând cu 19 martie 2020 pentru neachitarea ratelor la credite până la 31 decembrie 2020. Acest lucru înseamnă că, pentru sumele datorate de persoane fizice consumatori în această perioadă, banca nu va percepe nici o penalitate și/sau dobândă de întârziere.
  • amânarea plăților la ratele curente la credite (inclusiv a dobânzilor și comisioanelor) până la 31 mai 2020. Ulterior, pentru a rambursa plățile restante, calculate pentru perioada martie – mai 2020, clienții vor putea opta pentru: 
    • achitarea într-o singură tranșă a plăților, în luna iunie, în caz dacă situația financiară a acestora nu a avut de suferit în perioada dată, sau
    • achitarea treptată a plăților restante, până la 30 septembrie 2020, în caz dacă veniturile clienților au fost afectate moderat.

Totodată, clienții persoane fizice care resimt un impact direct și de durată de pe urma acestei situații și nu vor fi în stare să achite ratele la credit un timp îndelungat, pot solicita reeșalonarea ratelor la credit și a dobânzilor. 

În toate cazurile, Mobiasbanca – OTP Group nu va percepe comisioane de modificare a condițiilor contractuale și va conveni cu clientul asupra unui nou grafic de rambursare.

Totuși, dacă clientul va avea suficiente mijloace financiare pe contul aferent creditului, atunci amânarea plăților la ratele curente la credite nu va surveni. Dacă clientul va avea posibilitatea de a suplini contul respectiv pentru a asigura plata în mod regulat a ratelor la credite, o poate face în continuare, de la distanță, pentru a evita vizita la bancă. Conturile setate în calitate de conturi de plată pentru achitarea ratelor, pot fi alimentate din alte conturi personale deschise la Mobiasbanca, prin intermediul serviciului de Internet Banking, iar în cazul în care, clienții primesc salariile pe conturile deschise în alte Bănci, prin intermediul unui transfer interbancar, utilizând serviciile la distanță ale acestor bănci. Pentru facilitarea acestor transferuri, banca a dispus anularea comisionului pentru alimentarea prin transfer a cardurilor de debit, cu sume de până la 15000 lei. 

Menționăm că, trei bănci au anunțat, deja, despre amânarea plății creditelor, inclusiv a dobânzilor, pentru persoanele fizice, până în 31 mai. Este vorba despre Moldova-AgroindbankMoldinconbank și FinComBank