Domeniile de responsabilitate ale Ministerului Justiției referitor la elaborarea politicilor publice urmează să fie completate. Mai exact, potrivit unui proiect propun Guvernului pentru examinare, Ministerul va prelua atribuții de implementare a politicii guvernamentale în domeniul serviciilor media audiovizuale și în domeniul presei.

Autorii inițiativei spun că la nivel guvernamental nu există nici un organ central de specialitate al administrației publice centrale care să asigure implementarea politicii guvernamentale în domeniul serviciilor media audiovizuale și în domeniul presei. ”Omisiunea dată se prezintă a fi cu atât mai condamnabilă în contextul în care Guvernul reprezintă unul din actorii-cheie în domeniul creației legislative, fiind entitatea cu drept de inițiativă legislativă care elaborează un număr considerabil dintre proiectele de legi adoptate de către Parlament în diverse domenii sociale”, se menționează în nota informativă.

Opțiunea pentru atribuirea domeniilor date către Ministerul Justiției este justificată prin complexitatea sporită a domeniului serviciilor media audiovizuale și a domeniului presei, dar și conexiunea acestora cu drepturile și libertățile unui cerc extins, dacă nu chiar nelimitat de persoane fizice și juridice. Adițional la aceste considerente, autoritățile spun că nu trebuie de omis faptul că încălcarea libertății de opinie și exprimare, care stă la baza activităților din sectorul media audiovizual și din cel al publicațiilor periodice și al agențiilor de presă, constituie unul din principalele temeiuri pentru condamnarea Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Prin urmare, elaborarea și promovarea politicii în domeniu și monitorizarea percepției acesteia de către societate și de către partenerii de dezvoltare din străinătate urmează a fi făcută cu o prudență sporită și cu o analiză continuă a întregului cadru legislativ referitor la drepturile și libertățile omului, precum și a evoluțiilor continue din legislația altor state, misiune ce poate fi exercitată eficient de Ministerul Justiției.

Potrivit Ministerului Justiției, finalitățile urmărite prin elaborarea și promovarea acestui proiect constau în:

  • reducerea numărului de inițiative legislative parvenite de la diverși autori/entități cu drept de inițiativă legislativă, care au doar o conexiune tangențială sau ocazională cu domeniul serviciilor media audiovizuale, precum și cu domeniul presei și care adeseori pot crea doar un ”haos” normativ, necorelări dintre diverse prevederi din domeniu;
  • creșterea calității actelor normative elaborate și promovate de Guvern pe marginea domeniului serviciilor media audiovizuale.