25 de persoane care s-au înscris la examenele de admitere la Institutul Național al Justiției (INJ) nu au trecut de primul test. Potrivit rezultatelor publicate de Institut, la proba scrisă (electronic): prima etapă - test psihologic eliminatoriu, nu s-au prezentat 11 persoane din cele 141 admise la examen, iar 14 participanți au obținut calificativul respins.

Pentru a promova acest test, participanții trebuiau să obțină cel puțin nota ”cinci”.

INJ a dat startul examenelor de admitere la cursurile de formare inițială a candidaților la funcții de judecător și de procuror în data de 2 septembrie.

Sesiunea de admitere se realizează în două etape: proba scrisă electronică, constituită din testul psihologic eliminator, urmat de un test de specialitate, și proba orală, care presupune rezolvarea a două spețe ce includ aspecte de drept material și procesual.

La etapa a doua a probei scrise – testul de specialitate – vor fi admise doar persoanele care au trecut cu succes testul precedent.

Potrivit Calendarului de desfășurare a concursului de admitere, aceasta se va derula în perioadele 9-11 și 14-16 septembrie, după expirarea termenului de depunere și examinare a contestațiilor.

În actuala sesiune de admitere, Consiliul Institutului Național al Justiției a scos la concurs 15 locuri de studii pentru candidații la funcția de judecător și 20 de locuri pentru candidații la funcția de procuror.