Ministerul Justiției afirmă că este necesară revizuirea componenței Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), potrivit recomandărilor GRECO, dar și asigurarea unei activități eficiente și transparente a mecanismelor de selecție și promovare a procurorilor și de responsabilizare a acestora. Declarațiile au fost publicate după o întrevedere a ministrului cu doi experți ai Consiliului Europei.

Discuțiile au avut loc în cadrul activității de evaluare a cadrului legislativ și instituțional cu privire la funcționarea și componența Consiliului Superior al Procurorilor și a colegiilor din structura acestuia. În special, dialogul s-au focusat pe recomandările GRECO.

În context, ministrul Justiției a spus că fortificarea capacităților CSP, în calitate de garant al independenței și imparțialității procurorilor, constituie un obiectiv prioritar al Ministerului Justiției. Acesta este reflectat și în proiectul noii Strategii în sectorul justiției, aprobat, recent, de Executiv.

Autoritatea mai specifică că experții europeni și-au exprimat deschiderea și susținerea în acordarea asistenței necesare Republicii Moldova întru perfecționarea cadrului legislativ și a practicilor ce țin de activitatea organului de administrare a corpului de procurori. În aceeași ordine de idei, s-a convenit ca în cadrul raportului de evaluare să fie reflectate cele mai bune practici care pot fi aplicate și în țara noastră.