Ministerul Justiţiei a anunţat iniţierea procesului de elaborare a unui proiect de modificare a Ordinului ministrului justiției nr. 847/2017  ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de păstrare, pregătire, evidenţă şi predare a actelor notariale"

Potrivit instituției, prin proiectul actului normativ urmează să fie adus în concordanță prevederile Ordinului ministrului justiției nr. 847/2017 cu cele ale Codului civil, Legii nr. 246/2018 privind procedura notarială și cele ale Ordinului ministrului justiției nr. 329/2019 cu privire la registrele notariale și modul de îndeplinire a lucrărilor de secretariat în activitatea notarială.

Ministerul solicită implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor până la 20 august, în format electronic, la adresa: natalia.patrascu@justice.gov.md.