Ministerul Justiției anunță că au început pregătirile pentru desemnarea candidatului din partea Republicii Moldova la funcția de judecător Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CtEDO). Mai exact, a fost organizată o ședință de lucru în vederea constituirii Comisiei care se va ocupa de selectarea candidatului. 

Potrivit autorităților, în cadrul reuniunii, au fost discutate preponderent aspecte ce țin de constituirea Comisiei, modalitatea de selectare a membrilor comisiei și care instituții ale statului vor fi implicate. Totodată, au fost abordate anumite prevederi ale Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea postului de judecător la CtEDO, în scopul realizării calitate a procesului de selectare a candidatului.

Amintim că, la începutul lunii iulie, Ministerul a publicat pentru consultări publice proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la crearea Comisiei pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfășurare a concursului pentru suplinirea postului de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Potrivit informației publicate de Ministerul Justiției, la întrevedere au participat reprezentanți ai Curții Supreme de Justiţie, aparatului Președintelui Republicii Moldova, Ministerului Afacerilor Interne, Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalității, AO Centrul de Resurse Juridice din Moldova, AO Institutul pentru Politici și Reforme Europene, precum și reprezentanți ai mediului academic și experți în domeniul drepturilor omului.

Menționăm că, în data de 2 decembrie 2021 expiră mandatul exercitat de Valeriu Grițco, actualul judecător din partea Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Prin urmare, autoritățile urmează să prezinte, până în data 10 mai 2021, o listă de trei candidați, care urmează a fi examinată în cadrul sesiunii de vară Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din iunie 2021.