Ministerul Justiției anunță acțiuni de evaluare a cadrului legislativ și instituțional cu privire la funcționarea și componența Consiliului Superior al Magistraturii. Discuții în acest sens au fost loc în cadrul unei reuniunii proiectului ”acțiune împotriva Corupției în Republica Moldova”, la care a participat și Felipe Marques, expert al Consiliului Europei, judecător și membru al Consiliului Superior al Magistraturii din Portugalia.

Aspectele abordate în cadrul ședinței s-au focusat cu preponderență pe recomandările GRECO în partea ce ține de componența CSM-ului, procedura de selecție a candidaților, criteriile care aceștia urmează să le întrunească. În context, Ministerul Justiției spune că consolidarea capacităților și asigurarea independenței Consiliului Superior al Magistraturii constituie un obiectiv prioritar. Acesta este reflectat și în proiectul noii Strategii în sectorul justiției, aprobată de către Guvern în data de 28 octombrie. Primul pas pe acest segment îl constituie adoptarea de către Parlament a modificărilor constituționale, modificări care au fost agreate de către experții Grupului de Lucru ad-hoc din partea Consiliului Europei și ai Comisiei de la Veneția.

Autoritățile afirmă că Felipe Marques și-a exprimat deschiderea și susținerea în acordarea asistenței necesare Republicii Moldova întru perfecționarea cadrului legislativ și a practicilor ce țin de activitatea organului de administrare judecătorească. În context, părțile au convenit să analizeze cele mai bune practici de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, în special în partea ce ține de mecanismul de selecție a membrilor și criteriile pe care aceștia urmează să le întrunească.