Ministerul Justiției a prelungit termenul de depunerea a dosarelor de participare la concursul  de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Î.S. ”Aeroportul Internațional Mărculești”. Noul termen limită de recepţionare şi înregistrare a documentelor referitoare la concurs este 15 decembrie.

Potrivit informațiilor prezentate de autorități, între AO ”Spark” (Federaţia Rusă) şi Î.S. ”Aeroportul Internațional Mărculești” au fost semnate un şir de contracte în anii 2011-2013 privind repararea elicopterelor de tip MI 8, în baza cărora Î.S. ”Aeroportul Internațional Mărculești” a acumulat restanţe de plată pentru lucrările executate.

Ulterior, AO ”Spark” (Federaţia Rusă) a depus la Curtea de Arbitraj din Sankt Petersburg o cerere de chemare în judecată împotriva Î.S. ”Aeroportul Internațional Mărculești” cu privire la încasarea datoriei şi a penalităţilor de întârziere.

În august 2020, Curtea de Arbitraj din Sankt Petersburg a emis o hotărâre prin care a admis acţiunea şi a dispus încasarea sumei de 1.095.715 euro şi sumei de 48.380 dolari, dobândă de întârziere în sumă de 436.092 euro şi 7.740 dolari, dobândă pentru utilizarea unui împrumut comercial în suma de 358.430 euro și 6.362 dolari, precum şi cheltuieli de judecată în sumă de 200.000 ruble ruseşti.

Nefiind de acord cu hotărârea respectivă, la 11 septembrie 2020 Î.S. ”Aeroportul Internațional Mărculești” a declarat apel în instanţa ierarhic superioară.