Ministerul Justiției invită reprezentanții societății civile la o discuție publică asupra proiectului de lege prin care sunt operate unele modificări în Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii. Discuția va avea loc în data de 13 decembrie, ora 15:00.

De asemenea, Ministerul Justiției solicită prezentarea propunerilor în scris asupra proiectului până în data de 15 decembrie.

Toate propunerile recepționate vor fi transmise în Parlamentului pentru examinarea acestora în cadrul procesului de definitivare și pregătire a proiectului de lege pentru lectura II.

Amintim că, în urmă cu o săptămână, Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de modificare a Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii. Astfel, numărul membrilor CSM va fi extins de la 12 la 15.

De asemenea, este prevăzută o nouă modalitate de selectare a membrilor CSM de către Adunarea Generală a Judecătorilor din rândul judecătorilor. Astfel, patru membri urmează a fi selectați din rândul judecătorilor care activează la nivelul de prima instanță, doi membri – din rândul judecătorilor care activează la nivelul instanței de apel și un membru – din rândul judecătorilor Curții Supreme de Justiție.

Proiectul mai prevede că în calitate de președinte al CSM urmează a fi ales unul dintre membrii săi din rândul membrilor judecători ai Consiliului. Totodată, în cazul în care survine interimatul funcției de președinte al CSM, acesta va fi asigurat de către decanul de vârstă din rândul membrilor judecători.

O altă modificare reglementează condițiile pe care candidatul trebuie să le întrunească pentru a putea fi ales ca membru al CSM din rândul judecătorilor. Magistrații trebuie să aibă o vechime în funcția de judecător de cel puțin trei ani, la ultima evaluare trebuie să fi obținut calificativul ”foarte bine” și să nu fi fost sancționat disciplinar în ultimii trei ani. De asemenea, candidații urmează să prezinte pe lângă CV și scrisoarea de motivare, proiectul privind principalele obiective pe care le va urmări în cazul alegerii în calitate de membru al CSM.