Ministerul Justiției a anunțat inițierea procesului de elaborare a Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, în partea ce vizează îmbunătățirea eficacității sistemului de recuperare a bunurilor infracționale și a capacităților de gestionare a bunurilor sechestrate.

Potrivit instituției, necesitatea perfecționării cadrului normativ este semnalată în recomandările expuse în cadrul raportului privind evaluarea Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, efectuat de către experții Comitetului Moneyval al Consiliului Europei în cadrul rundei a V-a de evaluare. Raportul statuează necesitatea întreprinderii măsurilor necesare pentru sporirea eficacității sistemului de recuperare a bunurilor infracționale, precum și îmbunătățirea capacității administrative a Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale prin asigurarea unui cadru juridic eficient.

Ministerul Justiției solicită implicarea activă a tuturor subiecților interesați de modificarea cadrului normativ aferent prin prezentarea propunerilor şi sugestiilor la adresa electronică secretariat@justice.gov.md sau daniela.ciornii@justice.gov.md până la data de 26 noiembrie.