Ministerul Justiției a anunțat despre inițierea procesului de formulare a amendamentelor la cadrul normativ în vederea implementării serviciilor de asistență, a măsurilor alternative detenției și sancțiunilor privative de libertate în cazurile asociate consumului de droguri.

Necesitatea perfecționării cadrului normativ reiese din contextul realizării acțiunii 22.2. a obiectivului 22. DOMENIUL II: ”REDUCEREA RISCURILOR" din Planul național de acțiuni antidrog pentru anii 2020-2021, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 233/2020. Potrivit obiectivului menționat, ar urma să fie modificată, printre altele, Hotărârea Guvernului nr. 79/2006, prin care a fost aprobată Lista substanţelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum și cantităţile acestora.

Pentru sporirea calității proiectului, ministerul solicită implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor şi sugestiilor la adresa electronică valeria.bejenari@justice.gov.md sau secretariat@justice.gov.md până la data de 1 decembrie.