Ministerul Justiției a anunțat concurs de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova  în acțiunea înaintată de către societatea comercială „Научно-производственная фирма Стилекс" (Ucraina) împotriva Republicii Moldova, pendinte la Curtea de Apel din Kiev (Ucraina) cu privire la recunoaşterea și executarea pe teritoriul Ucrainei a sentinței arbitrajului Ad - Hoc (Paris, Franța) din 25 octombrie 2013.

Datele generale despre cauză

Prin încheierea din 9 februarie 2021, Curtea de Apel din Kiev (Ucraina) a dispus deschiderea procedurii de examinare în fond a cererii Societăţii Comerciale „Научно-производственная фирма Стилекс" (Ucraina) împotriva Republicii Moldova cu privire la recunoaşterea și executarea pe teritoriul Ucrainei a sentinței arbitrajului Ad - Hoc (Paris, Franța) din 25 octombrie 2013 şi acordarea unui termen de 30 zile Republicii Moldova pentru prezentarea observaţiilor pe fond. Totodată, Curtea a respins cererea reclamantului de aplicare a măsurilor de asigurare pe bunurile statului. 

La 17 martie 2021, întru executarea actului de dispoziţie a instanţei de judecată, Ministerul Justiţiei, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Ambasadei Republicii Moldova din Ucriana, a prezentat Curţii de Apel din Kiev observaţiile (referinţa) asupra cererii reclamantului/creditorului, demersul de suspendare a cauzei şi altele.  

Cerinţe faţă de candidați

La concurs pot participa orice persoană fizică care deţine licenţă de avocat, precum şi birourile individuale sau asociate sau companiile de avocaţi locale sau străine, care au calificarea şi abilităţile profesionale necesare şi care au dreptul să exercite profesia de avocat, să pledeze şi să acţioneze în numele clienţilor lor şi să-i reprezinte în faţa instanţelor de judecată din Ucraina.

În cazul avocaţilor străini/companiilor de avocaţi străine, este obligatoriu ca aceştia să participe la concurs în parteneriat cu cabinete/birouri asociate de avocaţi din Republica Moldova.

Candidații trebuie să mai întrunească următoarele cerințe:

  • experienţă de reprezentare a unui stat în faţa instanţelor de judecată internaţionale;
  • participarea anterioară în calitate de reprezentant cel puţin o dată, în ultimii cinci ani, într-un caz ce a avut drept obiect un litigiu similar;
  • cunoaşterea limbii de lucru a instanţei judecătoreşti ce urmează să examineze litigiul. 

Evaluarea ofertelor

Ofertele vor fi examinate în mod confidenţial, iar câştigătoare va fi desemnată oferta ce va satisface criteriile de evaluare stabilite şi va fi cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.

La evaluarea ofertelor vor fi considerate următoarele avantaje ale candidatului:

  • experienţă în calitate de avocat de cel puţin 5 ani;
  • câştig de cauză în calitate de reprezentant în instanţele judecătoreşti internaţionale sau în instituţie permanentă de arbitraj internaţională în ultimii cinci ani;
  • a reprezentat în litigii ce au avut drept obiect răspunderea statului;
  • participarea în cauze în care a fost examinată problema imunităţii statului;
  • participarea în cauze în care a fost examinată recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti sau a sentinţelor arbitrale etc. 

Termenul-limită de recepţionare şi înregistrare a documentelor referitoare la concurs este 29 aprilie 2021, ora 16.00, pe adresa: Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova MD - 2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82,  et. 1,  bir. 128 (secretariat) tel. + (373)69549145,  persoana de contact Daniel PANTEA, e-mail: daniel.pantea@justice.gov.md.

Ofertele se vor prezenta în plic sigilat, fie prin poştă, fie prin curier, la adresa şi în termenul indicat.

Concursul se va desfăşura prin deschiderea ofertelor în incinta Ministerului Justiţiei, bir. 104, în data de 30 aprilie 2021, ora  10:45. Participanţii la concurs sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor.  

Mai multe detalii despre cerinţele generale cu privire la prestarea serviciilor și lista documentelor pentru participare la concurs sunt disponibile pe pagina ministerului.