Ministerul Justiţiei a anunțat inițierea procesului de elaborare a unui proiect de act normativ, prin care urmează a fi operate modificări în Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002, în vederea punerii în executare a Hotărârii Curții Constituționale nr. 23 din 5 august 2021 și Hotărârii Curții Constituționale nr. 25 din 12 august 2021.

Prin HCC nr. 25/2021 a fost declarat neconstituțional cuvântul ”grosolan” și textul „cinism sau” din articolul 287 alin. (1) din Codul penal , iar potrivit HCC nr. 23/2021  a recunoscut constituțional art. 422 din Codul penal în măsura în care termenul de depunere a recursului ordinar de 30 zile va începe să curgă de la data pronunțării deciziei integrale a instanței de apel.

Astfel, Ministerul Justiției demarează procedura de revizuire a cadrului normativ relevant.   

Instituția solicită implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor până la data de 10 septembrie  2021, în format electronic, la adresa: cristian.postovanu@justice.gov.md și secretariat@justice.gov.md.

Persoana de contact: Cristian Postovanu, consultant, Direcția elaborare acte normative, tel: (022) 201427.