Ministerul Justiţiei a anunţat inițierea elaborării unui proiect de Hotărâre privind regimul juridic al cadourilor, care urmează a fi elaborat în contextul eficientizării instrumentelor de integritate prevăzute de Legea integrității.

Potrivit Ministerului, ”asigurarea respectării regimului cadourilor" reprezintă una dintre activitățile prevăzute în Planul de Acțiuni al Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020.

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind regimul juridic al cadourilor va avea drept obiectiv major consolidarea cadrului anticorupție în Republica Moldova în concordanță cu standardele europene și internaționale.

O analiză a Hotărârii Guvernului nr. 134/2013 privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol a fost efectuată anterior în cadrul proiectului ”Combaterea Corupției prin Aplicarea Legii și Prevenire (CLEP)". În urma analizei s-a recomandat revizuirea cadrului normativ în domeniu, în scopul actualizării acestuia la noile standarde anticorupție.

Ministerul Justiției solicită implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor.
Persoanele interesate pot transmite recomandări până la data de 1 noiembrie, în format electronic, la adresa: adriana.dodon@justice.gov.md.