Ministerul Justiției a transmis spre consultare către Comisia de la Veneția versiunea inițială a proiectului Legii privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcțiile administrative din organele de autoadministrare a judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte normative.

Potrivit autorilor inițiativei, mecanismul de evaluare a integrității candidaților la funcțiile administrative din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor și organelor specializate ale acestora presupune crearea unei comisii specializate de evaluare a integrității în acest sens.

Reieșind din specificul activității Comisiei de evaluare, precum și din necesitatea de a exclude orice formă de control sau imixtiune în activitatea acesteia, se propune ca Comisia de evaluare să dispună de independență funcțională și autonomie administrativă. Astfel, se vor evita oricare imixtiuni din partea conducerii ministerului în activitatea acesteia.

Comisia de evaluare va avea în componența sa șase membri și se va pronunța prin vot referitor la rezultatele evaluării efectuate. Trei din membrii Comisiei de evaluare vor fi numiți de către partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova, aspect care prezintă relevanță în efortul guvernamental de a spori credibilitatea direcției alese de reforme și de a asigura transparența mecanismelor propuse în vederea realizării angajamentele asumate pe plan internațional în legătură cu reformarea domeniului justiției.

În proiect se propune ca cei trei membri ai Comisiei de evaluare, care urmează a fi propuși de către Parlament să fie repartizați între majoritatea și opoziția parlamentară în mod proporțional, reieșind din numărul de mandate parlamentare deținute. Astfel, majoritatea parlamentară urmează să propună doi membri, iar opoziția – un membru.