Ministerul Justiției a organizat o ședință în cadrul căreia s-a discutat Conceptul privind evaluarea externă (extraordinară) a judecătorilor și procurorilor. La discuții au participat reprezentanții desemnați din partea Judecătoriei Chișinău, ai Curților de Apel, Curții Supreme de Justiție, Consiliului Superior al Magistraturii, Procuraturii Generale, Procuraturii Anticorupție, Autorității Naționale de Integritate, Serviciului de Informații și Securitate, Centrului Național Anticorupție, Consiliului Uniunii Avocaților și membri ai fracțiunilor parlamentare. Din partea societății civile au participat Centrul de Resurse Juridice, Institutul de Politici și Reforme Europene, Asociațiile Promo-LEX și Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, iar din partea partenerilor de dezvoltare au fost prezenți reprezentanții Delegației Uniunii Europene la Chișinău, ai Băncii Mondiale, ai Consiliului Europei și ai ambasadelor Suediei, Olandei și Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova.

În cadrul ședinței, Ministerul Justiției a prezentat proiectul de Concept vizând evaluarea extraordinară, care se propune să aibă loc prin intermediul unui mecanism constituit din Misiunea Internațională de Monitorizare, Comisia de Evaluare a subiecților vizați pe aspectele de integritate cu participarea CSM /CSP și un Colegiu Special de Apel, care va examina eventualele contestații. Anterior Ministerul Justiției a anunțat reluarea inițierii elaborării proiectului de lege privind evaluarea extraordinară, iar părțile interesate au avut posibilitatea de a veni cu propuneri până în data de 5 noiembrie.

Urmare a discuțiilor și opiniilor exprimate de către participanți, s-a convenit că Ministerul Justiției va face public proiectul de Concept, iar cei interesați vor prezenta propuneri și sugestii. După definitivarea Conceptului, conform recomandărilor primite, va fi elaborat proiectul de lege.

Potrivit Ministerului Justiției, evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor este o prioritate prevăzută în Planul de acțiuni al Guvernului.